top of page
Jonas Branding by Aria Portratis-41.jpg
Mindfulness-pohjainen ohjaus Body-Mind yada yadassa
Mitä on mindfulness?
Miksi sitoutua mindfulnessiin?
Mindfulnessin vaikutukset
3_edited.png

Mindfulness-pohjainen ohjaus
Body-Mind yada yadassa

Mindfulness-pohjainen ohjaus Body-Mind yada yadassa on työskentelyä kohti laadukasta, merkityksellistä elämää, jossa opit navigoimaan arkielämän pienten ja suurten haasteiden läpi – läsnäolon, tietoisuuden ja itsemyötätunnon säilyttäen.

Body-Mind yada yadassa sinua arvostetaan yksilönä. Minulle on tärkeää, että tunnet itsesi nähdyksi, kuulluksi ja vahvistetuksi sellaisena kuin olet, missä ikinä elämässäsi nyt oletkin ja mitä tarpeita sinulla onkaan. Tältä pohjalta Mindfulness-pohjainen ohjaus Body-Mind yada yadassa suunnitellaan siten että jokainen asiakastapaaminen ja työskentelyprosessi on ainutlaatuinen. 

Mindfulness-pohjainen ohjaus Body-Mind yada yadassa on harvoin sitä, että minä ohjaajana opetan sinulle jotain. Toimin enemmän kuin peili, johon voit katsoa, ja autan sinua tutkimaan itseäsi ja tiolannettasi sen perusteella, kuka olet ja mitä kohtaat elämässäsi. Tämän prosessin tueksi minun tehtäväni on luoda sinulle myötätuntoinen ja salliva "tila", jossa voit turvallisesti työskennellä kohtaamiesi sisäisten ja ulkoisten haasteiden kanssa, tiedostaa tarpeitasi ja lähestyä tavoitteitasi.  

Itse työskentely Mindfulness-pohjaisessa ohjauksessa Body-Mind yada yadassa on pitkälti kehollista, sillä kehosi on työkalu, jonka kautta koet itsesi ja kohtaat ulkomaailman jokapäiväisessä elämässäsi. Kehosi ja aistisi ovat portti nykyhetkeen. Kun harjoittelet tietoisesti yhteyden muodostamista kehoosi ja suoria aistikokemuksia ilman suodattimia, vahvistat läsnäoloasi ja kykyäsi ottaa konkreettisia askelia kohti muutosta elämässäsi. Tämä prosessi tuo mukanaan usein esim. vapauden kokemuksia, uuden ihmetystä, kiitollisuuden, eheyden, joustavuuden kokemuksia sekä kokemus elämänlaadusta jossa on suunta ja tarkoitus.

Alta löydät yleistä tietoa mindfulnessista sekä joitain tallentamiani mindfulness-meditaatioita.

Jonas Branding by Aria Portratis-75.jpg

Mitä on mindfulness?

Mindfulness voidaan nähdä sekä tilana tai lähestymistapana että opetuksena.

Lähestymistapana mindfulness on läsnäoloa, tietoisuutta ja sen huomioimista, mitä tällä hetkellä tapahtuu, ilman suodattimia. Mindfulness voidaan kuvata myös tietoisuuden muodoksi joka syntyy, kun olemme tarkoituksellisesti ja erityisellä tavalla tarkkaavaisia nykyhetkestä, arvottamatta siinä mitään.

Mindfulness voidaan opetuksena nähdä eräänlaisena nykyhetkessä olemisen ja tietoisen läsnäolon harjoitteluna.  Harjoittelussa kehitetään huomiokykyä ja tietoisuutta itsestä suhteessa siihen, kuka on ja suhteessa ympäröivään maailmaan. Siten mindfulness voidaan nähdä itsetietoisuuden ja ymmärryksen oppina. Mindfulness on myös mielekkäiden asenteiden kehittämistä ja vahvistamista elämää kohtaan, mikä auttaa kohtaamaan todellisuuden sellaisena kuin se on kevyemmin ja hyväksyvästi.

Image by Syed F Hashemi

Miksi sitoutua mindfulnessiin?

Elämme tänä päivänä hyvinvointiyhteiskunnassa, mutta se on myös yhteiskunta, joka luo meille yksilöinä usein inhimillisesti haastavat olosuhteet. Sosiaaliset rakenteet, jotka tukisivat ihmisen perustarpeita, kuten riittävä uni, lepo, toipuminen ja yhteisöllisyys, ovat muuttuneet, minkä vuoksi meidän on yksilöinä kannettava suurempi vastuu siitä, että ylläpidämme hyvää terveyttä ja pystymme elämään tasapainossa.

 

Nykypäivän arki- ja työelämäämme kuuluvat usein korkeat vaatimukset, nopea vauhti, jatkuva muutos ja katkoton informaatiovirta, joiden säätelystä meidän on yksilöinä itse otettava vastuu. Stressi on monille meistä, iästä ja elämäntilanteesta riippumatta, aina läsnä oleva matkakumppani.

Mindfulnessin avulla opimme stressin hallintaa sekä kohtaamaan todellisuuden sellaisena kuin se on. Kehitämme sisäistä vakautta ja opimme keskittymään siihen mikä tärkeään juuri nyt. Opimme olemaan tietoisia siitä, mihin voimme ja mihin emme voi vaikuttaa sekä kehitämme kykyä päästää irti siitä mikä ei ole meidän kontrolloitavissa. Tämän myötä huomaamme että meillä on enemmän valinnan mahdollisuuksia kuin aikaisemmin tiedostimme ja kykymme tehdä tietoisempia valintoja lisääntyy.

 

Mindfulnessharjoittelulla lisäämme tietoisuutta siitä, mitä meissä ja ympäristössämme tapahtuu juuri nyt. Tämä auttaa meitä vastaamaan sekä fyysisiin, mentaalisiin että henkisiin haasteisiin, joita joudumme kohtaamaan arki- tai työelämässä, kuluttamatta tai tyhjentämättä energiavarastojamme.

 

Mindfulness-harjoittelu lisää myös kykyämme hyödyntää, iloita ja nauttia jokapäiväisen elämämme hetkistä, jotka muuten lipuvat helposti ohi. Tämä puolestaan tuo meille voimaa ja energiaa käsitellä myös vaikeita ja haastavia asioita.

Jonas Branding by Aria Portratis-92.jpg

Mindfulnessin vaikutukset

Tieteen ansiosta meillä on nyt tutkimusnäyttöä mindfulnessista ja sen vaikutuksista. Vuosittain julkaistaan ​​satoja mielenterveystutkimuksia, joissa on tutkittu eri alueilla miten mindfulness-harjoittelu vaikuttaa ihmisiin ja heidän terveyteen. Alla on esimerkkejä mindfulness-harjoittelun tutkituista vaikutuksista.

 • Vähentynyt stressi ja lisääntynyt stressinsietokyky - stressihormoni kortisolin eritys on alhaisempi ja kortisolipitoisuudet laskevat nopeammin illalla.

 • Parempi unen laatu

 • Matalampi verenpaine

 • Tehokkaampi immuunijärjestelmä - vahvempi immuunivaste

 • Vähentynyt ahdistus ja huoli

 • Vähentynyt masennuksen uusiutumisriski

 • Lisääntynyt tunteiden säätely

 • Parempi kyky käsitellä muutoksia ja vastoinkäymisiä

 • Lisääntynyt keskittymiskyky ja työmuisti

 • Lisääntynyt luovuus ja tuottavuus

 • Paremmat sosiaaliset suhteet ja vähemmän konflikteja

 • Vähentynyt fokus negatiivisiin elämän osa-alueisiin ja lisääntynyt fokus positiivisiin

 • Lisääntynyt itsetuntemus

 • Lisääntynyt myötätunto itseä ja muita kohtaan

JonasLonnqvist-11.jpg

Mindfulness ja aivot

Nykyaikaisen aivotutkimuksen avulla opimme yhä enemmän siitä, kuinka mindfulness-harjoittelu jättää jäljen aivoihin ja hermostoon. Aivotutkimus osoittaa, että mindfulnessiin osallistuminen luo positiivisia muutoksia aivojen rakenteeseen ja optimoi useiden aivoalueiden välistä yhteistyötä. Tutkimukset osoittavat yhteyden näiden muutosten ja sen välillä, miten koemme itsemme ja terveytemme.

Se, mihin kiinnitämme huomiota, jättää jäljen aivoihin. Terävämpi huomio aktivoi voimakkaampia hermopiirejä. Siitä, mihin kiinnitämme huomiota, tulee kokemuksemme ja kokemustemme summasta tulee elämämme.

brain-g52250d22b_1280.jpg

Miten mindfulnessia harjoitellaan?

Mindfulnessin muutospotentiaalinen perustuu säännölliseen sitoutumiseen. Mindfulness-harjoittelu voidaan jakaa kahteen tyyppiin -   muodollinen mindfulness-meditaatio ja epämuodollinen arkipäivän mindfulness. Muodollinen mindfulness-meditaatio tarkoittaa, että varaamme tarkoituksella tietyn ajan vain tietoisen läsnäolon harjoittelulle. Arkipäivän harjoittelu tarkoittaa sitä, että harjoittelemme tietoisesti läsnäoloa jokapäiväisessä toiminnassamme. Oppimisen ja läsnäolon kehittämiseksi ja syventämiseksi molemmat harjoitusmuodot ovat tärkeitä ja täydentävät toisiaan.

Muodollisessa mindfulness-meditaatiossa kohtaamme itsemme ja ympärillämme olevan maailman yksinkertaistetussa ympäristössä. Päästämällä irti kaikista normaaleista jokapäiväisistä toiminnoista hetkeksi ja ottamalla aikaa vain "olemassaololle", kehitämme ymmärrystä siitä, miten mielemme toimii. Hiljainen ajatusten, tunteiden, mielikuvien, kehon tuntemusten, impulssien ja niiden välisen vuorovaikutuksen tarkkaileminen johtaa itsetuntemukseen nyt hetkessä. 

Epämuodollinen arjen mindfulness on tietoisen läsnäolon harjoittelua jokapäiväisessä toiminnassamme. Arjen mindfulness-harjoittelu on erittäin tärkeää, jos tavoitteenamme on syventää itsetuntemustamme ja saada aikaan muutoksia elämäämme.

Arjen mindfulness-harjoittelussa kiinnitämme huomiota ajatuksiimme, tunteisiimme, kehon tuntemuksiin, impulsseihin ja reaktioihin joka hetki samalla kun teemme mitä tahansa arkista.  Ajan myötä jokapäiväinen harjoittelu kehittää kykyämme rentoutua hetkeen sellaisena kuin se on ja kykyä huomata ja nauttia aivan tavallisen hetken erityisyydestä.

Jonas Branding by Aria Portratis-41.jpg

Mindfulness-meditaatioharjoitukset

Useimmat meistä, jotka tutustuvat mindfulnessiin, tekevät niin siksi että elämässä on tarve muutokseen, ulkoiseen ja/tai sisäiseen. Paradoksaalista kyllä, mindfulness-meditaatiossa ei ole kyse minkään tietyn tilan saavuttamisesta tai minkään erityisen saavuttamisesta.

 

Mindfulness-meditaatio on pikemminkin odotuksista, kontrollista, pyrkimyksestä ja toiminnasta luopumista ja tietoisesti tässä hetkessä lepäämistä. Mindfulness-meditaatiossa ystävystymme sen kanssa, keitä olemme, tarkkailemalla kokemuksiamme sellaisina kuin ne tällä hetkellä ilmenevät (aistimuksia, ajatuksia, tunteita, kehollisia tuntemuksia ja impulsseja) ja sallimme parhaamme mukaan kokemusten olla sellaisia kuin ne ovat.

 

Alla voit tutustua mindfulness-meditaatioon kokeilemalla jotakin äänittämistäni mindfulness-harjoituksista.

HengitysankkuriJonas Lönnqvist
00:00 / 14:53

Tämä hengitysankkuri on ohjattu meditaatio, joka kutsuu tutkimaan ystävällisellä uteliasuudella hengittäessä ilmeneviä tuntemuksia ja kokemaan hengittämisen vaihteleva luonne jokaisessa hetkessä.

KroppsskanningJonas Lönnqvist
00:00 / 27:05

Den här kroppsskanningen än guidad meditation med en inbjudan till att och uppmärksamma och utforska kroppsdel för kroppsdel, med en intention av att odla en tillåtande, icke-värderande och vänligt nyfiken attityd till din upplevelse som den är.

Mindful Yoga - Mindfulness i rörelseJonas Lönnqvist
00:00 / 15:27

Det här är en guidad meditation i rörelse, i sittande eller i stående, med en inbjudan till att utforska såväl förnimmelser i kroppen i varje ögonblick som hur vi förhåller oss till och agerar på det som kroppen signalerar.

HengähdyshetkiJonas Lönnqvist
00:00 / 07:09

Tämä hengähdyshetki on lyhyt ohjattu kolmivaiheinen meditaatio joka tukee läsnäoloa arjessa. Harjoitus auttaa meidät astumaan pois reaktiivisuudesta ja auttaa meitä tekemään tietoisempiä valintoja hetkessä.

Jonas Branding by Aria Portratis-68.jpg
Mindfulness ja aivot
Miten mindfulnessia harjoitellaan?
Mindfulness-meditaatioharjoitukset
bottom of page