Fysioterapi

3_edited.png

Undersökning och smärtanalys

För att kunna hjälpa dig påverka och lindra dina besvär vill jag kunna skapa mig en klar uppfattning om bakgrunden och orsakerna till dina besvär, och om hur besvären påverkar dig i ditt vardagliga liv. Det gör jag genom att, i samband med att vi träffas första gången, intervjua dig och genomföra en noggrann klinisk undersökning.

 

Ofta går det genom att intervjua och noggrant undersöka att komma fram till en klar diagnos. När det kommer till smärtrehabilitering och -fysioterapi är dock diagnoser av sekundär betydelse. Din direkta upplevelse av din kropp och hälsa, och hur du kan använda din kropp i ditt vardagliga liv, är av större betydelse.

Jonas-5.jpg

Handledning i självhjälp

Människokroppen strävar efter att fungera i balans och stabilitet, och vi har massvis med olika medvetna och undermedvetna feedbacksystem som på olika vis stödjer återgången till balans när den rubbas. Det är viktigt att vi ger kropp, sinne och nervsystem lämpliga förutsättningar för en hållbar balans, och det här är något jag kan hjälpa dig med.

 

Vid så gott som alla smärttillstånd finns det mycket vi kan göra på egen hand så att vi kan börja trivas och må bättre i våra kroppar. Det kan t.ex. innebära träning i kroppskännedom och ergonomisk medvetenhet, allmän eller anpassad träning eller rörelse, vila och avspänning, närvaroträning eller en kombination av dessa.

 

Jag kan handleda dig i vad du kan göra på egen hand för att skapa goda förutsättningar för läkning och återhämtning.

Jonas-2.jpg

Manuell terapi

Manuell terapi är ett ”paraplybegrepp” som innebär passiva former av behandling där jag som terapeut använder mina händer och/eller min kropp för att påverka hur du upplever din smärtproblematik, rörlighet och/eller funktionsförmåga.

 

Exempel på manuella terapiformer jag använder mig av är manipulations- eller mobiliseringstekniker för leder, rygg och nacke, och manipulations- eller mobiliseringstekniker riktade mot t.ex. senor och senfästen, ledband, nervstrukturer och muskelvävnad.

 

Huruvida jag använder mig av manuella terapitekniker eller inte, och vilken/vilka tekniker jag isf. använder mig av, är beroende av flera olika faktorer. Manuella terapitekniker kan i positiv bemärkelse påverka hur du upplever din kropp, men det är i många fall inte det lämpligaste vårdalternativet och således inte något jag använder mig av per automatik.

Jonas-9.jpg

Smärthantering

Upplevelsen av smärtsamma förnimmelser väcker ofta sekundär stress och sekundärt lidande i form av både fysiska, mentala och emotionella utmanande processer. De här sekundära utmaningarna är vi tvungna att möta och hantera på ett eller annat sätt, samtidigt som vi bör möta den ursprungliga smärta vi bär på och vardagslivets övriga utmaningar.

 

Smärthantering är ofta en lärandeprocess som innefattar både inre och yttre förändringsprocesser, för att vi ska kunna närma oss en mer harmonisk och balanserad vardag med tillräcklig återhämtning. Jag kan hjälpa dig komma vidare i din smärthanteringsprocess.

Jonas-23.jpg

Stresshantering

Förnimmelser i kroppen vi upplever som obehagliga väcker ofta någon typ av sekundär stressrespons. En stressrespons kan uttrycka sig i form av fysiska förnimmelser och upplevelser, mentala reaktioner eller emotionella processer men oftast sker det i en kombination och växelverkan av dessa.

 

Smärta som en obehaglig kroppslig upplevelse väcker i sig ofta stress och motvilja, och de begränsningar smärta  kan leda till väcker även de med tiden stress och motstånd. Det är viktigt att ta hand om sekundär inre stress, särskilt vid långvariga smärttillstånd, för att stödja en god helhetsmässig återhämtning och vardagsbalans, och för att upprätthålla en god livskvalitet trots att smärta kan vara en del av vardagen.

En stressrespons är fullständigt normal och väldigt viktig för att vi ska kunna möta och bemästra de utmaningar och förpliktelser våra liv innehåller. Ifall vi inte får den återhämtning vi behöver från sådant som medför stress finns risken att vi utvecklar destruktiva stressmönster, som med tiden börjar påverka vår hälsa och livskvalitet negativt.

 

Långvarig inre och/eller yttre stress med otillräcklig återhämtning tenderar påverka en rad olika kroppsliga system och "smärtsystemet" är ett av dessa. Stress och otillräcklig återhämtning har en direkt påverkan på hur vi upplever våra kroppar och kan leda till att våra smärtsystem blir mer sensitiva, vår "smärttröskel" sjunker så att säga. 

 

Smärthantering och stresshantering går ofta hand i hand och i fysioterapin utvärderar vi tillsammans även huruvida det finns behov av att involvera stresshanteringsstrategier parallellt med övriga åtgärder för att uppnå så goda resultat som möjligt.

Image by Paul Gilmore

Rehabilitering efter skada

Människans kropp och nervsystem har en fantastisk förmåga att återhämta sig efter skada eller överbelastning. Det är dock viktigt att vi ger kroppen de förutsättningar den behöver för att vi ska kunna återhämta oss på det sätt vi önskar. Det kan t.ex. innebära rehabiliterande rörelser och/eller träning, vila, rehabiliterande behandling eller anpassad belastning eller en kombination av dessa. Jag kan hjälpa dig komma vidare i din återhämtningsprocess efter t.ex. en skada eller överbelastning.

holzfigur-980784_1280.jpg

Rehabilitering efter operation

Ett operativt korrigerande ingrepp innebär alltid ett vävnadstrauma från vilket kroppen bör läka. Människokroppens läkningsförmåga efter ett ingrepp är väldigt god och nervsystemet har en fantastisk förmåga att anpassa sig till nya omständigheter inuti kroppen.

 

Kroppens och nervsystemets läkning och anpassning efter ett operativt ingrepp kan dock ofta optimeras och stärkas genom anpassad rörelse, träning, vila och belastning, och ibland kan manuell behandling påverka läkningen och återhämtningen. Jag kan hjälpa dig komma vidare i din återhämtningsprocess efter en operation.

overcoming-1673170_1280.jpg