top of page
Jonas Branding by Aria Portratis-26.jpg
Fysioterapi vid Body-Mind yada yada
Handledning i självhjälp
Manuell terapi
Fysioterapi efter skada
3_edited.png

Fysioterapi vid Body-Mind yada yada

Fysioterapi vid Body-Mind yada yada handlar alltid om att främja din hälsa, ditt välmående och om att hjälpa dig må bra i din kropp.

 

Vid Body-Mind yada yada värdesätts du som individ stort och jag strävar alltid efter att se dig och lyssna till dina behov samt efter att samarbeta med dig i fysioterapiprocessen.

De metoder vi väljer för att främja ditt välmående, t.ex. genom att uppnå smärtlindring och bättre funktions- och rörelseförmåga beror på hurudana besvär du har, hur besvären påverkar dig i ditt vardagliga liv, dina önskemål och målsättningar samt min professionella syn på optimal återhämtning för just dig.

Nedan kan du ta del av exempel på vad enskilda fysioterapibesök eller en fysioterapiprocess vid Body-Mind yada yada kan innehålla.

Jonas Branding by Aria Portratis-15.jpg

Handledning i självhjälp

Människokroppen strävar efter att fungera i balans och stabilitet, och vi har massvis med olika medvetna och undermedvetna feedbacksystem som på olika vis stödjer återgången till balans när den rubbas. Det är viktigt att vi ger kropp, sinne och nervsystem lämpliga förutsättningar för en hållbar balans, och det hjälper jag dig med.

 

Vid så gott som alla tillstånd av smärta och begränsad funktions- och rörelseförmåga finns det mycket du kan göra på egen hand för att du ska kunna må bättre i din kropp. Det kan t.ex. innebära träning i:

  • Styrka, stabilitet och/eller uthållighet

  • Rörlighet, flexibilitet och smidighet

  • Kroppskännedom och ergonomi,

  • Avspänning, andning och/eller närvaro

 

Body-Mind yada yada handleder dig i vad som är bra just för dig att göra på egen hand för att skapa goda förutsättningar för läkning och återhämtning.

Jonas Branding by Aria Portratis-65.jpg

Manuell terapi

Manuell terapi innebär behandlingsformer där jag använder mig av mina händer och/eller min kropp för att justera (manipulera och mobilisera) tillstånd i din kropp och/eller nervsystem. Genom manuella terapitekniker kan jag således påverka hur då upplever din kropp gällande t.ex. smärta, rörlighet, smidighet, motorik, sensorik och allmänna rörelseförmåga. 

Det finns många smärttillstånd som kan lindras avsevärt med hjälp av manuella terapitekniker och vid Body-Mind yada yada tas alltid ställning till om det är en behandlingsform som är lämplig för dig och den typ av besvär du söker hjälp för. Effekterna av manuell terapi kan ofta förstärkas genom aktivt självhjälp och därför handleds du ofta även i sådan.

Jonas Branding by Aria Portratis-22.jpg

Fysioterapi efter skada

Människans kropp och nervsystem har en fantastisk förmåga att återhämta sig efter skada och efter överbelastning. Det är dock viktigt att din kropp får de förutsättningar den behöver för att den ska kunna återhämta sig på det vis du önskar.

 

Body-Mind yada yada hjälper dig skapa de förutsättningar din kropp behöver för att den ska läka optimalt efter skada och överbelastning. Det sker ofta genom handledning i anpassad självhjälp, manuell terapi eller genom en kombination av dessa.

Jonas Branding by Aria Portratis-33.jpg

Fysioterapi efter operation

Efter ett operativt ingrepp behöver kroppen och de vävnader som bearbetats alltid tid för att läka. Kroppens förmåga att återhämta sig efter ett ingrepp är väldigt god och våra nervsystem har en fantastisk förmåga att anpassa sig till nya omständigheter inuti kroppen.

För att kroppen ska läka optimalt efter ett ingrepp är fysioterapi oftast väldigt viktig. Body-mind yada yada hjälper dig med smärtlindring, att återfå god funktions- och rörelseförmåga och med att nå god livskvalitet efter operation. 

Jonas Branding by Aria Portratis-59.jpg

Smärt- och stresshantering

Smärta aktiverar alltid en stressreaktion i kroppen och i nervsystemet. När vi besväras av smärta innebär det att vi ytterligare har en stressfaktor att ta ställning till och hantera jämsides med övriga faktorer som våra vardagliga liv innehåller. 

De flesta smärttillstånd övergår förr eller senare, med eller utan fysioterapi. Det betyder även att vi förr eller senare kan återgå till våra normala vardagliga liv utan att längre behöva ta ställning till smärta i vår livshantering.

När smärta besvärar över längre tid och utgör ett hinder för att vi ska kunna leva och fungera som vi önskar och som vi tidigare levt är det viktigt, för vårt välmående och vår livskvalitet i helhet, att vi konfronterar smärtan och erkänner det faktum att det just nu är betungande att hålla fast vid en livsstil och vid levnadsvanor vi är vana vid eller önskar kunna leva enligt.

 

Den konfrontationen utgör en grund för inre och yttre konstruktiv förändring, återhämtning, god livskvalitet och för ett meningsfullt liv. Body-Mind yada yada hjälper dig hantera din smärta och din stress.

Jonas Branding by Aria Portratis-43.jpg
Fysioterapi efter operation
Smärt- och stresshantering
bottom of page