top of page
Jonas Branding by Aria Portratis-9.jpg
Smärtanalys vid Body-Mind yada yada
3_edited.png

Smärtanalys vid Body-Mind yada yada

En smärtanalys vid Body-Mind yada yada innebär en djup analys av och ett helhetsbaserat ställningstagande till din smärta och din funktionsförmåga. Syftet med en smärtanalys är att ge dig en säker utgångspunkt från vilken vi/du kan utforma en plan för din väg till smärtlindring, god funktions- och rörelseförmåga, god livskvalitet och en meningsfull vardag.

Vid en smärtanalys tar jag ställning till om det finns irritation, inflammation, överbelastning eller skador i något/några av stöd- och rörelseorganen i din kropp och isf. i vilket/vilka (muskler, senor, bindväv, leder, ledband, skelett, nerver, disker, slemsäckar). Jag tar även ställning till övriga faktorer som påverkar ditt allmäntillstånd och omfattningen av sensitivitet i ditt nervsystem. Det här gör jag genom djupgående intervju och genom en grundlig klinisk undersökning.

Vid en smärtanalys tar jag ställning till vilka faktorer som ligger bakom utvecklingen av smärtan du upplever. Jag tar även ställning till hur du framöver kan förvänta dig att ditt smärttillstånd utvecklas, med eller utan fysioterapi och andra åtgärder.

Jonas Branding by Aria Portratis-17.jpg

Vem har nytta av en smärtanalys?

En smärtanalys vid Body-Mind yada yada är till för dig som vill förstå din smärta, för dig som vill ta ett första steg mot smärtlindring och för dig som önskar:

  • Diagnos (Hälsofaktorer som ligger bakom upplevelsen av smärta)

  • Prognos (Tillståndets sannolika utvecklingsförlopp)

  • Information (Faktorer som har bidragit till utvecklingen av tillståndet och på vilket sätt

  • Handledning (Grundlig vägledning i väsentliga strategier för att nå smärtfrihet eller -lindring och i hanteringen av faktorer som kan stå i vägen för målet)

Jonas Branding by Aria Portratis-12.jpg
Vem har nytta av en smärtanlys?
bottom of page