3_edited.png

Tjänster

Fysioterapi

Fysioterapi och rehabilitering är breda begrepp och kan innefatta en mängd olika subområden. Oavsett terapeutens inriktning och specialisering handlar fysioterapi och rehabilitering alltid om att på ett eller annat sätt främja människans hälsa och välmående, och bidra med positiva förändringar i hur individen trivs i sin kropp. 

 

I egenskap av fysioterapeut, med specialisering och erfarenhet inom rehabilitering av besvär i stöd- och rörelse​organen, är min önskan att kunna hjälpa dig må bättre i din kropp. De åtgärder och strategier vi väljer för att närma oss välmående, smärtlindring och förbättrad funktions- och rörelseförmåga beror bl.a. på hurudana besvär du upplever och hur de påverkar dig i ditt vardagliga liv, hurudana önskemål och målsättningar du har samt min professionella syn på optimal återhämtning för just dig. Vill du bekanta dig mer med vad fysioterapi hos mig kan innebära kan du klicka här.

I egenskap av fysioterapeut erbjuder jag följande tjänster.

 • Undersökning, smärtanalys och utvärdering

 • Behandling på basen av smärtanalys och/eller enligt önskemål

 • Handledning och rådgivning i självhjälp

Jonas-7.jpg

Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt där vi bl.a. tränar några av våra finaste mänskliga egenskaper; uppmärksamhet, fokus, medvetenhet och medkänsla. Med hjälp av träning i mindfulness ökar vi vår medvetenhet om vad som pågår i oss och i vår omgivning, just nu. Det i sin tur hjälper oss t.ex. med att möta fysiska, mentala och emotionella utmaningar vi kan stå inför i privat- eller arbetsliv, utan att överväldigas eller tömma våra energidepåer.

 

Träning i mindfulness ökar vår förmåga att kunna uppmärksamma, ta vara på och glädjas åt stunder i våra vardagliga liv som annars lätt går oss förbi, vilket i sin tur även ger oss kraft och energi att hantera och bemästra sådant som är svårt och besvärligt. Vill du bekanta dig mer med mindfulness kan du  klicka här.

I egenskap av mindfulnessinstruktör erbjuder jag följande tjänster.

 • Individuell handledning

 • Grupphandledning

 • Workshoppar och föreläsningar

 • Grupphandledning och inspirationsföreläsningar för företag och på arbetsplatser

Image by Syed F Hashemi

Massage

Massage och/eller mjuk mobilisering av kroppens vävnader kan ingå i den fysioterapeutiska processen, beroende på hurudana besvär du har och hur du upplever dem, men jag erbjuder även massage som sådan ifall du önskar det. 

I hanteringen och bemästringen av både smärt- och stressrelaterad ohälsa kan massagebehandlingar fungera som stöd och ge lindring. De positiva effekterna som massage kan bidra med tenderar bli mer ihållande och långvariga ifall behandling kombineras med övriga helhetsinriktade återhämtningsstrategier och förändringsprocesser.​

Jonas-12.jpg

Föreläsningar och workshoppar

Jag erbjuder föreläsningar och workshoppar i olika former. Föreläsningsteman och -innehåll kan formas och vinklas enligt dina/era behov och önskemål. Nedan ser du några exempel på föreläsningsinnehåll men innehållet är som sagt formbart och påverkas av vad du/ni är ute efter.

 • Stress och stresshantering

 • Återhämtning

 • Smärta och smärtahantering

 • Mindfulness

 • Medkänsla

 • Kroppen i rörelse

 • Ergonomi

Jonas-14.jpg

Handledning online

För dig som önskar handledning av mig men inte har möjlighet att fysiskt komma till min mottagning, finns nu även möjligheter till handledning online. Handledning online kan vara ett alternativ ifall du önskar stöd och handledning i t.ex. smärthantering, stresshantering, mindfulness och även uppföljning och handledning i den egna träningen i din fysioterapirehabilitering är möjlig.

Image by Dylan Ferreira

Priser och betalningsmetoder

Prissättning för individuella besök​

 • 30 min. à 45 €

 • 45 min. à 55 €

 • 60 min. à 65 €

 • 75 min. à 77 €

 • 90 min. à 90 €

Med läkarremiss har du från FPA möjlighet att ansöka om viss ersättning för fysioterapikostnader.

 • OBS! För icke-annullerad ​besöksfrånvaro debiteras 45 €

​Prissättning för föreläsningar, workshoppar, grupphandledning

 • ​Begär offert

Betalningsmetoder

 • Bankkort

 • Faktura

 • Kontanter

 • ePassi

 • Smartum

56169791_2412340178994439_30320426165615