top of page
Fysioterapi
Smärtanalys
Mindfulnessbaserad handledning
Massage
3_edited.png

Fysioterapi

Fysioterapi är ett vidsträckt begrepp och kan innefatta en mängd olika underområden. Fysioterapi vid Body-Mind yada yada handlar alltid om att främja din hälsa, ditt välmående och om att hjälpa dig må bra i din kropp. 

 

De metoder vi väljer för att nå smärtlindring, bättre funktions- och rörelseförmåga och ökat välmående beror på hurudana besvär du har, hur besvären påverkar dig i ditt vardagliga liv, dina önskemål och målsättningar samt min professionella syn på optimal återhämtning för just dig.

klicka här för mer information om vad fysioterapi vid Body-Mind yada yada innebär.

Jonas Branding by Aria Portratis-65.jpg

Smärtanalys

En smärtanalys innebär ett professionellt ställningstagande till varför du upplever smärta i din kropp och varför din funktions- och rörelseförmåga är begränsad.

Utgående från analysen är det möjligt att ta ut en riktning mot en framtid med mindre smärta och lidande, bättre funktions- och rörelseförmåga och god livskvalitet. En smärtanalys inbegriper även ett ställningstagande till väsentliga åtgärder för att smärttillståndet ska förändras.

klicka här för mer information om vad en smärtanalys vid Body-Mind yada yada innebär.

Jonas Branding by Aria Portratis-9.jpg

Mindfulnessbaserad handledning

Mindfulness innebär i stor utsträckning närvaro, uppmärksamhet, medvetenhet och klarhet. Träning i mindfulness innebär att du uppmärksammar och stärker egenskaper som egentligen finns naturligt inom var och en av oss och som hjälper dig utvecklas i en riktning som din kropp och ditt sinne mår bra av.

Mindfulness hjälper dig hantera svårigheter du står inför i ditt vardagliga liv, utan att du behöver överväldigas, och hjälper dig att omsorgsfullt ta hand om dig själv i ljuset av de faktiska inre och yttre omständigheter du befinner dig i. 

Genom mindfulness lär du känna dig själv för den du faktiskt är, i ljus och mörker. Du lär dig acceptera, respektera och älska den du är, vilket hjälper dig att leda dig själv i ditt liv i en riktning som går ihop med dina värderingar.

klicka här för mer information om mindfulness och om vad mindfulnessbaserad handledning vid Body-Mind yada yada innebär.

Jonas Branding by Aria Portratis-41.jpg

Massage

Massage och mobilisering av kroppens mjuka vävnader erbjuder många påvisade positiva hälsoeffekter för såväl kropp som för sinne. Body-Mind yada yada erbjuder massage i form av klassisk massage och mindful massage.

I hanteringen och bemästringen av många smärt- och stressrelaterade ohälsotillstånd kan massagebehandlingar ge gott stöd och god lindring ifall de utförs korrekt.

 

Klicka här för mer information om vad massage vid Body-Mind yada yada kan innebära.

Jonas Branding by Aria Portratis-57.jpg

Handledning online

För dig som önskar handledning av mig men inte har möjlighet att fysiskt komma till min mottagning, finns nu även möjligheter till handledning online. Handledning online kan vara ett alternativ ifall du önskar stöd och handledning i t.ex. smärthantering, stresshantering, mindfulness och även uppföljning och handledning i den egna träningen i din fysioterapirehabilitering är möjlig.

Image by Dylan Ferreira

Föreläsningar och workshoppar

Body-Mind yada yada erbjuder föreläsningar och workshoppar inom:

 • Smärta och smärthantering

 • Stress och stresshantering

 • Mindfulness och medkänsla

 • Fysioterapi och rehabilitering

Innehållet i föreläsningar och workshoppar formas i enlighet med de önskemål och behov som beställaren framhäver.

Jonas Branding by Aria Portratis-44.jpg

Priser och betalningsmetoder

Prissättning för individuella besök​

 • 30 min. à 45 €

 • 45 min. à 56 €

 • 60 min. à 67 €

 • 75 min. à 78 €

 • 90 min. à 92 €

 • OBS! För icke-annullerad ​besöksfrånvaro debiteras 45 €

​Prissättning för föreläsningar, workshoppar, grupphandledning

 • ​Begär offert

Betalningsmetoder

 • Bankkort

 • Faktura

 • Kontanter

 • ePassi

 • Smartum

 • Servicesedlar

56169791_2412340178994439_30320426165615
Handledning online
Föreläsningar och workshoppar
Priser och betalningsmetoder
bottom of page